Kvaliteedisertifikaadid tagavad kvaliteedi

Viderale väljastas hinnatud ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaadid 21. veebruaril 2010 Lloyd's Register Quality Assurance. Need sertifikaadid tõendavad, et Videra vastab juhtimise, tootearenduse ja keskkonnaküsimustes mõlema sertifikaadiga kehtestatud rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedistandarditele. Videra on saanud sertifikaadid kõigi tegevusalade jaoks Soomes, Rootsis ja Norras.

Kvaliteedistandardid põhinevad auditeeritud teabel, mis puudutab ettevõtte tegevust pikas perspektiivis. Teabe kogumine ja regulaarne järelevalve tagavad ettevõtte tõhusa tegutsemise ning kvaliteedinõudmiste täitmise nüüd ja edaspidi.

Vastutustundlik juhtimine

Viderale väljastatud ISO 9001:2008 sertifikaat tõendab ettevõtte vastutustundlikku suhtumist oma töötajatesse, klientidesse ja tootearendusse.

Üks sertifikaadi väljastamise eeltingimusi on vastutustundlik juhtimine, ja Videra juhtkond on täielikult pühendunud selle põhimõtte järgimisele. Vastutustundlikku juhtimist rakendatakse ettevõtte tegevuse kõigil tasanditel. Videra vastutustundlikkus klientide suhtes avaldub ettevõtte tooteid ja teenuseid puudutava teabe läbipaistvuses. Klientidel peab olema kanal, mille vahendusel nad saavad anda firmale tagasisidet ja saada firmat puudutavat teavet. Ka tootearenduse puhul rõhutatakse toodete testimist kõigis arendustegevuse etappides ja protsessi käigus kogutud info dokumenteerimist.

Videra keskkonnasäästlikku tegevust on tähele pandud.

Viderale on väljastatud ka ISO 14001:2004 sertifikaat, mis on maailma tuntuim keskkonnajuhtimise mudel. Sertifikaat näitab, et Videra on keskkonnaküsimuste valdkonnas investeerinud õigesse juhtimisse ja et ettevõte soovib oma tegevust tulevikus veelgi keskkonnateadlikumaks muuta.

Keskkonnateadlikkus ja vastutustundlikkus on Videra jaoks olulised väärtused, sertifikaadid toetavad ettevõtte järjepidevat arengut. Tulevikus on Videra eesmärk arendada oma tegevust veelgi keskkonnasõbralikumaks. Neile eesmärkidele on pühendunud kõik organisatsiooni liikmed töötajatest juhtkonnani.

 
ISO 9001,ISO14001 with UKAS